Google+ Followers

2013年12月4日 星期三

媽媽呀 懷念您

媽媽呀 懷念您 (舊文新貼)
2011年9月16日下午5:42公開累積瀏覽 34 16

    
(謝謝那個想飛的夢~簡簡單單圖框分享)

媽媽呀,懷念您!
媽媽、我的至親,我的最愛,
您心明眼亮。
有媽、多好,我嗷嗷待哺,
媽給我餵養。
靠媽、我心踏實,我身有依傍。
想媽、我如相思雛,思念著媽媽!
 
媽媽呀,懷念您!
您明亮的眼睛,是前路的指南;
您堅實的手繭,是辛勤的示範;
您深沉的腳印,是人生旅程的借鑒;
您諄諄的教誨,是心靈的滋補!
媽媽呀,您瀟灑地走了,您可好?
留下顆牽掛之心,怎奈?
媽媽呀,失去了您,
我失去了依靠,
失去了方向。
 

媽媽呀,我心中的媽媽,
您永伴這相思雛!
您清晰的身影,
永遠縈繞我心中!
懷念您,我敬愛的媽媽!
 
樹欲靜而風不止,
子欲養卻親不在。
僅有的只是遺憾!
 
白居易.慈烏夜啼詩:
慈烏失其母,啞啞吐哀音。
昼夜不飛去,經年守故林。
夜夜夜半啼,闻者為沾襟。
聲中如告訴,未盡反哺心。
百鳥豈無母,爾獨哀怨深。
應是母慈重,使爾悲不任。
此詩似乎為一粟而作,
謝謝農夫詩長推介!
 
火拾詩人.秋夜懷母
依舊兒時月,盈盈客舍天。
流光雖已淼,慈顏尙多姸。
異地霜仍白,華顚雪更鮮。
尋人夜夢裡,猶記訓誨言。 
謝謝火拾詩人贈詩,
您詩表吾心!

沒有留言:

張貼留言