Google+ Followers

2015年2月26日 星期四

網易【原创】298《长相思》五阕
【原298相思》五
.【長相思‧齊眉緣】
日月連,水月連,朝夕相隨肩并肩,殷殷攜手牽。
平生緣,修生緣,白髮齊眉漪灩漣,宵宵話當年。


.【長相思‧月圓夢】
年漣連,歲漣連,白髮銀絲繞鬢邊,眉頭擂老天。
思來緣,恨來緣,恨到相思誰惜憐,夢中念月圓。


.【雙紅豆•相思一串詩】
風光時,明媚時。蝶戀花兒飛舞時,情歸戀棧時。
癡情詩,忘情詩。潑墨山盟海誓詩,相思一串詩。


.【雙紅豆•驕樹英姿
影動時,風臨時。午後陽光照拂時,欲寧無了時。
樹亦詩,葉亦詩。寫盡驕容皆入詩,英姿最是詩。
五.【長相思‧七情詩】/凌子卉
情來時,意來時。把握情絲織夢時,情思戀棧時。
癡情詩,忘情詩。又是人日情矯詩,傾情七重詩。

凌子卉 26.2.2015.


【雙紅豆•相思】/竹葉
月圓時,人逢時。鴻雁南飛孤寂時,君歸在幾時?
讀情詩,寫情詩。手捧花箋淚洗詩,寸思一串詩。


詩詞創作665
【長相思‧潮夕夢】/ 阮創庭
〔步韻和弄潮兒詩長〕
左三年,右三年,一枕窗寒愁晚天,淚凝妝鏡邊。
今生缘,來生緣,只願君心恣意憐,宵宵花月圓。
25.2.2015


【長相思‧別情】/弄潮兒詩長
盼一年,等-年,等到龍年第一天,重逢岷海邊。
敘前緣,續前緣,各又西東誰可憐?月圓人不圓。


《長相思‧別情》/悅鵠
來一年,去一年,塵世匆匆瞬息天,故思不著邊。
風中緣,雨中緣,風雨來時誰見憐,何當對月圓。【雙紅豆•相思】又名【長相思】,雙調36字。
詞譜:上下片各18字,43平韻一疊韻。
⊙⊙○(韻),⊙⊙○(疊韻)。⊙●○○⊙●○(韻),⊙○⊙●○(韻)。
⊙⊙○(韻),⊙⊙○(疊韻)。⊙●○○⊙●○(韻),⊙○⊙●○(韻)。(圖片來自亨哥)


歌曲欣賞: 長相思 / 李
古詞欣賞:

【長相思】其一(唐·李煜)
題注:一名雙紅豆,一名山漸青,一名憶多嬌。
一重山,兩重山。山遠天高煙水寒,相思楓葉丹。
菊花開,菊花殘。塞雁高飛人未還,一簾風月閑。


【長相思】 其二(唐·李煜)
題注:一名雙紅豆,一名山漸青,一名憶多嬌。
雲一緺,玉一梭。澹澹衫兒薄薄羅,輕顰雙黛螺。
秋風多,雨如和。簾外芭蕉三兩窠,夜長人奈何。滄海一粟 25.2.2015.沒有留言:

張貼留言